Visit ILA Homesite
en vn
Home » Programmes Community College » USA - Community College

Community College in USA

Required for admission:

  • Tối thiểu hoàn tất lớp 11
  • Điểm học tập từ trung bình khá trở lên
  • Không cần TOEFL
Chương trình cao đẳng cộng đồng là sự lựa chọn tốt nhất cho học sinh muốn theo học bậc học đại học tại Mỹ với chi phí thấp nhất. Study Group và Student Management Group là các tập đoàn giáo dục uy tín hàng đầu trên toàn thế giới đã lựa chọn một số trường cao đẳng cộng đồng có chất lượng giảng dạy cao, cơ sở vật chất hiện đại, chương trình học đa dạng, hoạt động ngoại khóa phong phú và cơ hội chuyển tiếp vào hầu hết các trường đại học được công nhận tại Mỹ.

The popular schoolUSA

HIGH SCHOOL Specialized in Stage/city
University of Denver Specialized in IT and business Learn more
More info

Scholarship Community College in USA


Notice: Undefined index: cookieView in /home/oversea/private/library/Base/DefaultController.php on line 171