Visit ILA Homesite
en vn
Home » Programmes University & Post graduate » England - University & Post graduate

University & Post graduate in England

Required for admission:

  • Học sinh hoàn tất chương  trình cử nhân tại VN
  • Tương đương IELTS4.5 trở lên hoặc Toefl 477 trở lên cho dự bị thạc sĩ
  • Tương đương IELTS5.0 trở lên cho chuyển tiếp thạc sĩ
Anh quốc là một trong các quốc gia hàng đầu về uy tín và chất lượng đào tạo bậc đại học cũng như sau đại học. Đối với chương trình sau đại học, học sinh có thể đăng kí các khóa học dự bị thạc sĩ hoặc chuyển tiếp thạc sĩ trước khi bắt đầu khóa thạc sĩ nhằm chuẩn bị kiến thức vững chắc cho chương trình thạc sĩ. Sau các khóa này, học sinh sẽ được hỗ trợ tư vấn lựa chọn trường phù hợp.

The popular schoolEngland

HIGH SCHOOL Specialized in Stage/city
More info

Scholarship University & Post graduate in England


Notice: Undefined index: cookieView in /home/oversea/private/library/Base/DefaultController.php on line 171