Visit ILA Homesite
en vn
Home » Programmes High School » England - High School

High School in England

Required for admission:

  • Học sinh hoàn tất lớp 9 bậc trung học cơ sở tại VN có thể theo học tiếp chương trình trung học bậc GCSE và A-Level tại Anh quốc.
  • GCSE : Hoàn tất lớp 9 tại VN.Đủ 14 tuổi, tương đương IELTS 4.5 hoặc Toefl 477, Điểm trung bình > 7.0
  • A-Level : Hoàn tất lớp 10 hoặc lớp 11 tại VN.Đủ 16 tuổi, tương đương IELTS 5.5 hoặc Toefl 531, Điểm trung bình > 7.0
 
Tại ILA Việt Nam, học sinh có cơ hội lựa chọn theo học trường trung học công lập hoặc tư thục tùy theo trình độ học vấn cũng như khả năng tài chính. Chương trình trung học của Anh kết thúc bằng chương trình A-Level, kết quả học sinh đạt được ở chương trình A-Level sẽ là cơ sở để các trường Đại học tuyển sinh và là chìa khóa vàng để vào các trường Đại học danh tiếng tại Anh quốc.

The popular schoolEngland

HIGH SCHOOL Specialized in Stage/city
More info

Scholarship High School in England


Notice: Undefined index: cookieView in /home/oversea/private/library/Base/DefaultController.php on line 171