Visit ILA Homesite
en vn
Home » Programmes University & Post graduate » Australia - University & Post graduate

University & Post graduate in Australia

Required for admission:

  • Tốt nghiệp chương trình Phổ thông trung học đối với bậc Đại học
  • Tốt nghiệp chương trình Đại học với bậc Sau đại học
  • Điểm trung bình từ trung bình khá trở lên
  • Tiếng Anh: IELTS 6.0 – IELTS 6.5. Tuy nhiên, một số trường vẫn có chương trình Tiếng Anh dành cho học sinh nào chưa đáp ứng khả năng tiếng Anh.
Sau khi tốt nghiệp PTTH từ mức khá giỏi, học sinh vẫn có thể nộp hồ sơ trực tiếp vào 38 trường Đại học công lập của Úc phù hợp với khả năng của mình và chỉ mất thời gian 3 năm là học sinh có thể hoàn tất chương trình Đại học để có thể đi làm. Đối với học sinh muốn theo học chương trình Sau đại học tại Úc, thật dễ dàng với rất nhiều trường đại học nổi tiếng cùng với những chuyên ngành đa dạng cho bạn chọn và chỉ mất 2 năm để cầm trong tay tấm bằng thạc sỹ. Hơn nữa, học sinh du học Úc cũng có thể dễ dàng ở lại làm việc và tiếp cận cơ hội định cư sau khi hoàn thành khóa học của mình.

The popular schoolAustralia

HIGH SCHOOL Specialized in Stage/city
More info

Scholarship University & Post graduate in Australia


Notice: Undefined index: cookieView in /home/oversea/private/library/Base/DefaultController.php on line 171