Visit ILA Homesite
en vn
Home » Programmes High School » Australia - High School

High School in Australia

Required for admission:

  • Học sinh độ tuổi từ 16 đến 18 (Lớp 10, 11, 12)
  • Anh Văn: IELTS : 5.0 – 5.5/ TOEFLibt: 65 – 70 vào thẳng chương trình THPT. Trong trường hợp không có IELTS/ TOEFL , học sinh có thể làm bài kiểm tra tiếng Anh của trường để xác định trình độ tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.
  • Điểm trung bình các năm học gần nhất từ 6.0 trở lên
Tại ILA Việt Nam, học sinh có cơ hội lựa chọn theo học trường trung học công lập hoặc tư thục tùy theo trình độ học vấn và khả năng tài chính của gia đình.

The popular schoolAustralia

HIGH SCHOOL Specialized in Stage/city
More info

Scholarship High School in Australia


Notice: Undefined index: cookieView in /home/oversea/private/library/Base/DefaultController.php on line 171